COVID-19 İÇİN YAPILAN ATEŞ ÖLÇÜMLERİNİN HASSASİYETİ

COVID-19 hastalığına yönelik mücadelede koronavirüs taşıyıcısı olan kişilerin belirlenmesi ve bunların hızlı bir şekilde diğer insanlardan tecrit edilmesinin temel bir önlem olduğunu artık iyi biliyoruz. Hastalığın en karakteristik semptomlarından biri de kişinin ateşinin yükselmesi. Bu nedenle, hastalığın teşhisinde insanların ateşinin ölçülmesi yaygın bir uygulama haline geldi. İnsanların yoğun olduğu yerlere giriş noktasında görevlilerin bir termometre kullanarak insanların ateşlerini ölçmelerine sıklıkla tanık oluyoruz.

Ölçüm yapılan her durumda, kullanılan alet veya cihazın ölçüm hassasiyeti dikkate alınması gereken bir husustur. Ölçüm aletleri kullanım sırasında ölçüm değerlerinde sapma gösterebilirler. Cihazın kullanıldığı ortam koşulları (sıcaklık, nem vb), kullanım sıklığı, cihazın mekanik darbe görmesi, talimata göre kullanılmaması, periyodik bakımının yapılmaması ve ayar mekanizmasına yapılan müdahaleler ölçüm hassasiyetini etkiler. Kalibre edilmiş cihaz kullanmak  ölçümün  doğru olarak elde edilmesini sağlayacaktır. Kalibrasyon , cihazın sapmaya yönelik değerlerinin bilinmesi ve hesaplamalara bu değerlerin katılması ile cihazın güvenilir sonuç vermesini  sağlar.

Bu durumda, ateş ölçümü yapılan yerlerde kalibre edilen ve ölçüm hassasiyeti belirli sıklıkla doğrulanan termometre kullanılıp kullanılmadığı önemli bir konu olmaktadır. Ateşin 37 C dereceden daha yüksek olmasının  şüpheli  bir duruma işaret ettiği belirtilmektedir. Ölçüm sapması +/-1 ve hatta daha yüksek  olan  bir termometre ile yapılan bir ölçümün güvenilirliğini ve buna göre alınan kararın doğruluğunu nereye koyacağız?

Ateş ölçme sorumluluğu verilen kuruluşların  bu konuda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi gerekir.

Prof. Dr. Nezih MÜFTÜGİL

Ağustos, 2020

Print Friendly, PDF & Email